V oddíle věnovaném nejdůležitějším, komplexním úpravám mediální legislativy v letech 1918 až 2009 opět nabízím jak znění vybraných paragrafů věnovaných především principům institucionalizovaného dohledu nad médii, tak i zde v záhlaví každé podstránky umisťuji odkaz na plné znění zákona (část zákonů je zobrazena rovnou v plném znění).

Kontakt

Jakub Končelík
děkan
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1
telefon: (+ 420) 222 112 236

Dean
Faculty of Social Sciences
Charles University Prague
Smetanovo nabrezi 6
110 01 Prague
CZECH REPUBLIC
+420.222112236 e-mail:koncelik@fsv.cuni.cz