V oddíle věnovaném ústavám republiky z let 1920, 1948, 1960 a 1992 nabízím znění paragrafů věnovaných primárně svobodě slova (postavení médií ve společnosti). V záhlaví každé podstránky umisťuji zároveň odkaz na plné znění ústavy (ústavního zákona, Listiny).

Kontakt

Jakub Končelík
děkan
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1
telefon: (+ 420) 222 112 236

Dean
Faculty of Social Sciences
Charles University Prague
Smetanovo nabrezi 6
110 01 Prague
CZECH REPUBLIC
+420.222112236 e-mail:koncelik@fsv.cuni.cz