Sekce mediální legislativy vznikla s cílem shromáždit na jedno místo znění všech zákonných norem, které ve sledovaném období utvářely právní rámec fungování médií. Tuto ambici bude ovšem naplňovat postupně. Mj. i proto je hierarchicky členěná do tří typů – představuje

a] vybrané pasáže ústavních zákonů, věnované definici postavení svobody slova a médií ve společnosti,

b] zásadní části tiskových zákonů a dalších nejdůležitějších norem a konečně

c] soubor všech relevantních nižších norem včetně vládních a ministerských vyhlášek (tento oddíl bude zprovozněn nejpozději).

Každou z norem nabízím v záhlaví jejího odkazu ke stažení též v plném znění (není-li v plném znění zobrazena rovnou).

Kontakt

Jakub Končelík
děkan
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1
telefon: (+ 420) 222 112 236

Dean
Faculty of Social Sciences
Charles University Prague
Smetanovo nabrezi 6
110 01 Prague
CZECH REPUBLIC
+420.222112236 e-mail:koncelik@fsv.cuni.cz